Multidifferent

Steeds minder Nederlanders gaan naar de kerk. Toch willen veel religie vasthouden. Ze zijn religieus geïnteresseerd, maar wel in een soort ‘supermarktvariant’. Je haalt uit verschillende overtuigingen wat je aanspreekt en maakt daar je eigen geloof van. Daarnaast moet geloven in de 21e eeuw vooral een privéaangelegenheid zijn. Religie is goed voor de buurman, als ik er maar geen last van heb. Read more