Multidifferent

Steeds minder Nederlanders gaan naar de kerk. Toch willen veel religie vasthouden. Ze zijn religieus geïnteresseerd, maar wel in een soort ‘supermarktvariant’. Je haalt uit verschillende overtuigingen wat je aanspreekt en maakt daar je eigen geloof van. Daarnaast moet geloven in de 21e eeuw vooral een privéaangelegenheid zijn. Religie is goed voor de buurman, als ik er maar geen last van heb.

We zijn verzeild geraakt in een postchristelijke multiverschillende samenleving in plaats van multiculturele. Multiverschillend betekent dat we als Nederlanders niet flexibel met tegenstellingen om kunnen gaan en dat het botsingen geeft. Postchristelijk houdt in dat er een groeiende verscheidenheid aan godsdiensten en levensovertuigingen is, maar dat kerken veel minder meetellen.

Tegenstellingen
We zullen moeten erkennen dat na de ontzuiling en postmoderne tijd er juist meer tegenstellingen zijn ontstaan. Denk aan de aanwezigheid van westerse en niet-westerse allochtone Nederlanders bijvoorbeeld.

Betrokkenheid 
Deze diversiteit is onderdeel van een bredere verandering in de samenleving, namelijk de crisis van betrokkenheid. We zijn minder vaak actief als kerklid en sluiten ons ook minder snel aan bij een vereniging. Ook vrijwilligers zijn lastig te vinden. Mensen kiezen bewust, kritisch en willen zich slechts tijdelijk binden.

Tegelijkertijd zijn we met z’n allen een stuk mondiger geworden; we uiten onze mening makkelijk over veel onderwerpen. De grote paradox is dat die mondigheid ons niet dichter bij elkaar brengt.

Gesprek 
Hoe moeten we nu verder? Allereerst door de verschillen te erkennen. Daarnaast door niet vanzelfsprekend op integratie in te zetten. Zoiets moet uit eigen inzet voortkomen. We moeten bovenal met elkaar in gesprek gaan en eens écht luisteren naar het verhaal van de ander.

 

 

 

1 reply
  1. Bertrand Hoek
    Bertrand Hoek says:

    Beste Evert,
    Een aardige eerste opzet om mensen mee kennis te laten maken. Wél vind ik dat er aardig wat moeilijke woorden in de tekst worden gebruikt waardoor mogelijk minder hoogopgeleiden wat worden afgeschrikt. Ik neem aan dat dit niet jouw bedoeling was?
    Al met al toch een aardig begin om meer bekendheid te geven aan je werk als pionier in Schuytgraaf. Succes en hartelijke groet!

Comments are closed.