Creatief

Een bepaalde Engelse schilder staat er om bekend uren naar zijn werk te kijken. Voor creatief denken mag je gewoon de tijd nemen en regelmatig stil staan – of stil zijn.

Samen
Heel vaak denken we bij kerkenwerk of gemeente zijn aan doe-dingen. Maar het gaat in de kern om ont-doen en ont-moeten; samen naast elkaar zijn. 

Eind september was het precies een jaar geleden dat Gertjan en ik voor het eerst bij elkaar kwamen om een pioniersteam te vormen en als een stel creatievelingen aan de slag te gaan.

Botsingen
Een tijd terug hadden we een tweedaagse training met wel zestig pioniersteams uit het hele land en dat was indrukwekkend om te zien. Opmerkelijk vond ik dat alle teams wel de ervaring hebben om een kerkelijke gemeente te pionieren, maar eenmaal gestart, bleken er  botsingen met de tradities, de structuren, de kerkenraad en kerkrentmeesters te ontstaan.

Het is steeds weer bemoedigend en stimulerend om ervaringen met elkaar te delen en als diverse teams zo’n training mee te maken. Wat ik meeneem van deze training, is dat ik actiever samen met één of meer mensen wil bidden voor het pionierswerk en voor mij.

Prille fase 
Het thema waar wij voor kozen, was: ‘Missie en teamcultuur’, omdat we nog in zo’n prille fase zitten. Gelukkig kunnen wij als klein team vaststellen dat we een grote mate van onderling vertrouwen kennen en dat we conflicten (verschillen van overtuiging of inzicht) niet uit de weg gaan: we durven zaken naar elkaar toe uit te spreken en we bevragen elkaar. Dat maakt de betrokkenheid en inzet groot om creatief onze gang te gaan.

Onlangs las ik in dagblad Trouw enkele aardige voorbeelden van artistiek en creatief denken en ik heb die op mijn bureau voor het grijpen liggen, als doordenkertjes. Ik vind ze zinnig voor pionieren en voor ons als PGA in beweging.

Kritische vragen
Als jij of ik in Arnhem het verschil willen maken, mogen we telkens weer kritische vragen stellen bij bestaande regels, structuren en tradities. Of die zelfs doorbreken.  Fouten maken en dapper moed vatten horen daar bij. Dat vraagt om lev (ja, met een v, uit het Hebreeuws), je hart, jouw wezen.

Van Jezus, Creatieveling, is geschreven (Johannes 1: 18) dat hij t aan het hart van zijn Vader ligt. Heel intiem, als geliefden. Als die God nou zorgt voor mij, jou en onze gemeente, dan maakt mij dat rustig.