Wat is Spirit?

Spirit Arnhem is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat is een vernieuwende vorm van kerk zijn die aansluit bij onze veranderende cultuur.

Voor wie is Spirit?
We richten ons allereerst op mensen die de Bijbel niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.

Wat is ons doel?
We hebben er vertrouwen in dat er in de loop van de tijd een gemeenschap ontstaat van mensen die elkaar weten te vinden en elkaar herkennen. Voor de één is dat vanuit het verhaal van God met mensen, voor een ander is het een zoektocht.

Wat doen we precies?
We willen rust en ruimte bieden en een herberg zijn om elkaar te ontmoeten. Maandelijks komen we bij elkaar in een huiskamer om het leven te delen en het samen goed te hebben. Daarnaast organiseren we ook wandelingen, maaltijden, een ManCave en een Kerstevent bijvoorbeeld.